znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút Krista Veľkňaza, n. o. používaná skratka: IKV, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887238
Seat
Žakovce 198, 05973 Žakovce, Slovenská republika
Website
Registration number
0157
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.04.2006

Founders (Legal persons)
  • Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza
    Osušie 10, 99102 Ľuboriečka
    IČO: 37959123
    Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • PhDr. Ing. Pavol Vilček From:10.04.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie:
a) sociálna a humanitárna pomoc ľuďom v núdzi
b) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
c) prevádzkovanie zariadenia pre zdravotne postihnutých
d) prevádzkovanie útulkov, resocializačných stredísk a domovov pre osamelých rodičov
e) podpora rozvoja zamestnanosti
f) výstavba a prevádzkovanie sociálnych bytov
g) vzdelávanie a výchova
h) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |