znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"REIS Prešov nezisková organizácia"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887211
Seat
Slovenská 28, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0155
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
31.03.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marián Kurhajec
  • Vladimír Nedelko

Statutory body: Director
  • Vladimír Nedelko From:31.03.2006To:11.07.2008
  • Ing. Lucia Kurhajcová From:11.07.2008To:17.08.2009
  • Marián Kurhajec From:17.08.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia zabezpečuje:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- ochrana ľudských práv a slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |