znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Naša Stonožka n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983946
Seat
1. mája 2044/180, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
5/06
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.03.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Viera Moravčíková
    born 03.09.1964

Statutory body: Director
  • Viera Moravčíková From:28.03.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Naša Stonožka n. o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia,
- opatrovateľské služby,
- poradenstvo,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- služby na podporu regionálneho rozvoja,
- organizovanie hudobných, kultúrnych a športových podujatí pre deti a mládež.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |