znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZRNKO, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052041
Seat
M.R. Štefánika 36, 93401 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-11/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
07.03.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína Hrúzová

Statutory body: Director
  • Katarína Hrúzová From:07.03.2006To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia ZRNKO, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:.
- rekonštrukcia historicko-kultúrnej pamiatky "Sýpka" za účelom prezentácie histórie mesta Kremnica,
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež V4,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |