znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NAŠE SLOVENSKO, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887084
Seat
Levočská 6877/9, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0142
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.12.2005
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Slavomír Kollár
    born 24.07.1973
    Deposit: 1659.69 EUR

Statutory body: Director
  • Slavomír Kollár From:14.12.2005To:

Type of the generally beneficial services
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |