znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886479
Seat
Dolný Smokovec 70, 05981 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Website
Registration number
80/2004
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.04.2004

Founders (Legal persons)
 • SUN-BRONCH, s. r. o.
  Priečna 607/9, 05921 Svit
  IČO: 36489786
  Deposit: 16596.95 EUR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
  P.O.BOX 52, 81000 Bratislava
  IČO: 00165565
    Nep. vklad: 8162.84 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • MUDr. Vladimír Pohanka, PhD. From:01.04.2004To:30.08.2007
 • Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH
  born 02.03.1971
   From:31.08.2007To:

Type of the generally beneficial services
1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
a) špecializovaná nemocnica v odboroch:
- pediatrická pneumológia a ftizeológia (vrátane JIS),
- klinická imunológia a alergológia,
- pediatria,
- pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

2. zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a) všeobecné lekárstvo

b) špecializované ambulancie v odboroch:
- detská chirurgia,
- gastroenterológia,
- chirurgia,
- klinická imunológia a alergológia,
- lekárska genetika,
- otorinolaryngológia,
- pediatria,
- pneumológia a ftizeológia,
- endokrinológia,
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
- pediatrická pneumológia a ftizeológia,
- pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
- dermatovenerológia,
- plastická chirurgia,
- ortopédia
- telovýchovné lekárstvo

c) zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek v odboroch:
- funkčná diagnostika,
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
- hematológia a transfúziológia,
- klinická biochémia,
- klinická imunológia a alergológia,
- klinická mikrobiológia,
- lekárska genetika,
- rádiológia.

d) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch:
- detská chirurgia,
- gastroenterologická chirurgia,
- chirurgia,
- otorinolaryngológia,
- plastická chirurgia
- ortopédia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |