znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986635
Seat
M. Nešpora 925/8, 90501 Senica, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-67/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
01.02.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Terézia UrbanováDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Terézia Urbanová
    born 26.12.1963
     From:01.02.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená za účelom

1. vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít.
2. poskytovania služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančých prostreidkov na podporu regionálneho rozvoja

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |