znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDEN, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887157
Seat
Sládkovičova 5956/14, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0149
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
13.02.2006
Date of cancellation
15.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Vavreková
    born 14.04.1967
  • Katarína PhDr. Poláková

Statutory body: Director
  • Mária Vavreková From:13.02.2006To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnych služieb
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova duševných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |