znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LÉTHÉ, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886207
Seat
Lidická 1616/25, 05951 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
0053
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
25.03.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Anna TrúchlaDeposit: 165.96 EUR
  • MUDr. Juraj BeniakDeposit: 165.96 EUR
  • Martin PikoraDeposit: 165.96 EUR
  • Juraj PuhalaDeposit: 165.96 EUR
  • Dimitrij BerezaDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Daniela Urbanová From:15.03.2006To:31.08.2007
  • Renáta Pikorová From:01.09.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby: Pomoc pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnej staroby, ľuďom na to odkázaným a na pomoc chorým ľuďom, o ktorých sa nemá kto postarať a vyžadujú zdravotnícku, opatrovateľskú službu a duchovnú pomoc.
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - Opatrovateľská služba, Špecifikované v štatúte.

2. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - Požičiavanie pomôcok

3. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |