znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra sociálneho marketingu a personálneho manažmentu PROSPERA n. o. v likvidácii skrátene : Agentúra PROSPERA, n. o. anglicky : Agency of social marketing and personal management Prospera, non-profit organization
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581999
Seat
Bajzova 14, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/8/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
06.03.2006
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Eva Končoková
  • Mária Matúšová
  • Dr. Ladislav Kopper
  • Jozefína Schmidtová

Statutory body: Director
  • Mária Matúšková From:06.03.2006To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- činnosť v tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- podpora rozvoja a integrácie Rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
- poradenská, metodická, vzdelávacia, školiaca a rekvalifikačná činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |