znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálne spoločenstvo "Žena", n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886886
Seat
Záhradnícka 8, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0122
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
26.08.2005
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ivana LesjakDeposit: 33.19 EUR
  • Adriana FerjenčíkováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:

a) služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
b) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochranu ľudských práv a základných slobôd
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |