znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie zamestnancov LÚ Vyšné Hágy, n. o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887122
Seat
Mengusovce 122, 05936 Mengusovce, Slovenská republika
Website
Registration number
0146
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
26.01.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Rudolf Adam
  born 13.11.1944
  Deposit: 33.19 EUR
 • MUDr. Štefan Volák
  born 17.11.1953
  Deposit: 33.19 EUR
 • Ing. Jozef Poráč
  born 27.10.1962
  Deposit: 33.19 EUR
 • MUDr. Alena Gallová
  born 08.11.1960
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • MUDr. Rudolf Adam From:26.01.2006To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia sa zakladá s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby, ktoré napomôžu vytvárať optimálne podmienky v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
ochrany ľudských práv a základných hodnôt.


2. Nezisková organizácia poskytuje služby:
a) v oblasti humanitárnej starostlivosti,
b) v oblasti upevňovania vedomia a ochrany práv pacientov a základných slobôd,
c) v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti vytvára podmienky pre činnosť talentovaných ľudí a iných odborníkov z oblasti medicíny a príbuzných sfér života spoločnosti,
d) organizuje odborné konferencie, semináre a vzdelávacie podujatia,
e) vykonáva aktivity v oblasti informačných služieb smerujúce k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšieho získavania odborných informácií zdravotníckych pracovníkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |