znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, n.o. - "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887009
Seat
Komenského 134/4, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Website
Registration number
0134
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
07.11.2005
Date of cancellation
14.05.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Mesto Medzilaborce
    Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
    IČO: 00323233
      Nep. vklad: 0 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Nikolaj MUDr. Savčák From:07.11.2005To:18.11.2008
  • MUDr. Bartolomej Gašpar From:31.07.2009To:14.05.2010

Type of the generally beneficial services
1. Táto nezisková organizácia je založená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

2. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu starostlivosti, ktorú poskytovalo zdravotnícke zariadenie Nemocnice s poliklinikou Medzilaborce.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |