znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Esterházyho Kolégium, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971395
Seat
Dunajské nábr. 13, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-6/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.01.2006
Date of cancellation
20.10.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Stredisko Kolégia Jána Selyeho, n.o.
    Dôstojnícky pavilón , 94501 Komárno
    IČO: 36096865
    Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Zoltán Szabó From:26.01.2006To:20.10.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie a výchovu,

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |