znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581956
Seat
Ul. stavbárov 2752/8, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-7/2018
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
27.01.2006

Founders (Legal persons)
 • Stredisko Kolégia Jána Selyeho n. o.
  Dôstojnícky pavilón , 94501 Komárno
  IČO: 36096865
  Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mária Fabóová From:21.01.2006To:13.04.2018
 • Ing. Mária Fabóová
  born 04.12.1960
   From:13.04.2018To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt - prezentácia a vydávanie literárnych hodnôt
- vzdelávanie a výchova- tvorba a vydávanie kníh, skrípt a učebných pomôcok
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |