znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča n. o. v likvidácii v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887106
Seat
Dilongova 13, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0144
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
03.01.2006
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.Deposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Dana Šimová From:03.01.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom znení § 2, ods. 2 - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, služby na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |