znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
OÁZA SENIOROV n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924303
Seat
K horárskej studni 9, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
173
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
29.12.2005
Date of cancellation
17.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Peter Stano
  born 22.07.1952
  Deposit: 33.19 EUR
 • doc., Ing. Michal KLIMIK, CSc.
  born 14.11.1938
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Anna KOVÁČOVÁ From:29.12.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle ust. § 24 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu. Domov dôchodcov bude poskytovať nevyhnutnú starostlivosť
- stravovanie
- bývanie
- zaopatrenie
a ďalšiu starostlivosť poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a rehabilitačnú činnosť
a podľa § 34 zákona č. 195/1998 Z. z. - zariadenie opatrovateľskej služby - poskytovanie služieb občanovi, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |