znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
OÁZA SENIOROV n. o. v likvidácii
Sídlo
K horárskej studni 9, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
IČO
37924303
Dátum vzniku
29.12.2005
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Peter Stano, Sedmokrásková 1845/6, 82107 Bratislava-RužinovVklad: 33.19 EUR
  • doc., Ing. Michal KLIMIK, CSc., K Horánskej Studni 2516/14, 84102 Bratislava-DúbravkaVklad: 33.19 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Anna KOVÁČOVÁ, Röntgenova 12, 85101 BratislavaOd: 29.12.2005Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle ust. § 24 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu. Domov dôchodcov bude poskytovať nevyhnutnú starostlivosť
- stravovanie
- bývanie
- zaopatrenie
a ďalšiu starostlivosť poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a rehabilitačnú činnosť
a podľa § 34 zákona č. 195/1998 Z. z. - zariadenie opatrovateľskej služby - poskytovanie služieb občanovi, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |