znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Cyklopozitív klub Žilina, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983831
Seat
Gaštanová 3089/52, 01007 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
33/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
23.12.2005
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľuboš Dupkala
  • Pavol Williger
  • Ing. Lubomír Berka
  • Eva Berková
  • Daniel Jombík

Statutory body: Director
  • Ing. Lubomír Berka From:21.12.2005To:24.02.2010
  • Peter Rybár From:24.02.2010To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a rozvoja telesnej kultúry a rozvoja informačných služieb. V súlade s týmto cieľom bude nezisková organizácia poskytovať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
• rozširovanie počtu oficiálnych cyklotrás na Slovensku a značenie nových cyklotrás,
• organizovanie podujatí na prezentáciu nových cyklotrás a na propagáciu cyklistiky,
• organizovanie športových podujatí pre deti, mládež a občanov zdravotne postihnutých,
• organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
• organizovanie cykloturistických podujatí.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |