znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre bezpečnosť v Európe, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924273
Seat
Hviezdoslavovo nám. 14, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
172
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.12.2005
Date of cancellation
16.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RSDr. Mgr. Ján MIKULADeposit: 16.59 EUR
  • Ing. Marek DOBRÁNSKYDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Marek DOBRÁNSKY From:21.12.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä rôzne služby v oblasti organizovania seminárov, diskusií, stretnutí so zameraním na bezpečnostné otázky a geopolotickú situáciu v Európe, ako aj ďalšie služby v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a potierania etnickej neznášanlivosti. V uvedených oblastiach bude poskytovať informačné služby a údaje zverejní prostredníctvom rôznych tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |