znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FAMILIARIS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971212
Seat
Úzka 3, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-38/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
25.11.2005
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Gabriel CzirfuszDeposit: 199.16 EUR
  • Ing. Ľudovít MészárosDeposit: 199.16 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Gertrúda Geskeová From:25.11.2005To:03.04.2007
  • Ing. Eva Nagyová From:03.04.2007To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to:
- doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôžkovom zariadení
- ambulantná starostlivosť
- ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia
- ústavná starostlivosť v lôžkovom zariadení
2. poskytovanie sociálnej pomoci a to:
- opatrovateľské služby
- organizovanie spoločného starvovania
- prepravná služba
- starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |