znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LESTER n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119873
Seat
Ul. Prievidzská 33/17, 97251 Handlová, Slovenská republika
Website
Registration number
NO/75-2/2005
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
11.04.2005
Date of cancellation
15.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter LongauerDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Peter Longauer From:11.04.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry formou športových aktivít: jazdectvo, voltíž, chov malých hospodárskych zvierat a oboznamovanie sa s históriou a tradíciou jazdectva, voltíže a chovom malých hospodárskych zvierat na našom území, výchovou detí k základným pravidlám prístupu a správania sa k zvieratám a k ľuďom, poúrazovou a posttraumatickou animo, hipo a ergoterapiou v spolupráci s lekármi, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |