znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre rozvoj a zásobovanie národnostných knižníc, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971255
Seat
Blažov 73, 929 01 Kútniky, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-69/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
23.11.2005
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Knihy a kultúra, n.o., v zastúpení štat. orgánom Agnešou Sándorovou
    Hviezdna 16/1, 94501 Komárno
    IČO: 37971697
    Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Zoltán Szabó From:23.11.2005To:03.05.2006
  • Gyula Hodossy From:03.05.2006To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie a výchovu,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |