znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KAROLINA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971182
Seat
Damjanichova 19/1, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-34/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
11.11.2005
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marian MečárDeposit: 16.59 EUR
  • Karolína MečárováDeposit: 16.59 EUR
  • Ing. Jozef MáčikDeposit: 16.59 EUR
  • MUDr. Peter SvoreňDeposit: 16.59 EUR
  • Marián MečárDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Marian Mečár From:11.11.2005To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie:
- zdravotnej starostlivosti
- sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |