znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EXTRAS Institute, n.o. - " v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119784
Seat
Moravské Lieskové 283, 91642 Moravské Lieskové, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-10/2004
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
24.11.2004

Founders (Legal persons)
  • EXTRAS, s.r.o.
    Moravské Lieskové 283, 91642 Moravské Lieskové
    IČO: 36329924
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Martina Švehlová Juríková From:24.11.2004To:24.11.2008

Type of the generally beneficial services
poskytovanie všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
a) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
b) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

v rámci služieb poskytovaných:
1. centrom vzdelávania, a to:
- poskytovanie celoživotného vzdelávania znevýhodnených osôb na trhu práce
- poskytovanie záujmového vzdelávania občanov
- poskytovanie poradenských služieb, poskytovanie vedecko-technických a informačných služieb osobám znevýhodneným na trhu práce pri hľadaní zamestnania, resp. pri začatí vlastnej podnikateľskej činnosti týchto osôb s cieľom rozvíjať zamestnanosť v regióne a podporovať regionálny rozvoj
2. materským centrom, a to:
- poskytovanie celoživotného vzdelávania žien - matiek,
- poskytovanie poradenských služieb v oblasti výchovy a starostlivosti o dieťa
- realizácia a poskytovanie aktivít na rozvoj motorických schopností a telesnej kultúry detí pod dozorom ich rodičov
- realizácia a poskytovanie aktivít na rozvoj kreativity u detí
- realizácia a poskytovanie aktivít na rozvoj komunikačných zručností a vyjadrovacích schopností detí
- tvorba, realizácia a poskytovanie kultúrnych aktivít pre deti a s deťmi s duchovným a etickým posolstvom
- služby v rámci výskumu a vývoja hračiek, hier a pomôcok rozvíjajúcich kreativitu, zručnosť, hrubú a jemnú motoriku, inteligenciu alebo emocionalitu u detí


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |