znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NRC, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983733
Seat
NEDU 0, 03491 Ľubochňa, Slovenská republika
Website
Registration number
25/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.10.2005
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2007
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Stanislav Mikuška
    born 24.10.1954

Statutory body: Director
  • Ing. Marián Slivovič
    born 07.05.1981
     From:14.10.2005To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia pôsobí v oblasti zabezpečovania vytvárania priaznivých podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia obyvateľov Slovenskej republiky a ochrany práv pacientov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |