znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Labyrint, nezisková organizácia" v likvidácii
Sídlo
Javorová 7, 94901 Nitra, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
37971166
Dátum vzniku
10.10.2005
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Edita Porubská, Javorová 640/7, 94901 Nitra
  • JUDr. Monika Jurčová, Chmeľová dolina 222/60, 94901 Nitra

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Edita Porubská, Javorová 640/7, 94901 NitraOd: 10.10.2005Do: 24.06.2011
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Likvidátori
  • Edita Porubská
    Javorová 640/7, 94901 Nitra
    Od: 24.06.2011Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |