znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kúpele - plaváreň Banská Štiavnica, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954334
Seat
Mládežnícka 10, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
29/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
29.09.2004
Date of cancellation
15.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Marián AdamskýDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Vladimír RajčokDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Ján ČamajDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania služieb v oblasti:
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
organizovanie a výučba základného plávania
organizovanie zdokonaľovacích kurzov plávania
plavecké kurzy pre predškolský a školský vek
- údržby, opravy a prevádzkovania mestských kúpeľov a plavárne v Banskej Štiavnici
prevádzkovanie a prenájom priestorov kúpeľov a plavárne
prevádzka a prenájom 25 m bazéna, sauny, vaňových kúpeľov, solária, masáže rôznych druhov a ostatné činnosti zamerané na hygienu a športový rozvoj
- tvorby a ochrany životného prostredia
- služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie služieb a logistickej podpory iným organizáciám s obdobným zameraním
rozvoj služieb so zameraním na využitie existujúcich priestorov na športové a kultúrne aktivity pre obyvateľov v regióne Banskej Štiavnice.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |