znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra pre výskum a podporu alternatívnych zdrojov energie, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986538
Seat
Hlavná 129, 92527 Veľký Grob, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-57/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
16.09.2005
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Lucia BrinzováDeposit: 165.96 EUR
  • Tomáš Rímeš

Statutory body: Director
  • Lucia Brinzová From:16.09.2005To:30.07.2009
  • Tomáš Rímeš From:30.07.2009To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Agentúra pre výskum a podporu alternatívnych zdrojov energie, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- výskum,, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |