znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Rimavská Sobota, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954822
Seat
Šrobárova 1, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Website
Registration number
29/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
17.06.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Združenie zamestnancov NsP Rimavská Sobota
  Šrobárova 11/12, 97901 Rimavská Sobota
  IČO: 37958232
 • Združenie na podporu NsP Rimavská Sobota
  Kraskova 1255/1, 97901 Rimavská Sobota
  IČO: 37957694
Founders (Natural persons)
 • Ing. Miroslav Martiš
 • MUDr. Jana Wirtschafterová
  born 12.09.1952

Statutory body: Director
 • MUDr. Jana Wirtschafterová From:25.05.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia Nemocnica Rimavská Sobota, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti.
2. Zdravotnú starostlivosť bude n.o. poskytovať minimálne v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovala NsP Rimavská Sobota v roku 2004, ak zakladateľ nerozhodne inak.
a/ Napĺňanie štátnej zdravotnej politiky bude n.o. okrem iného zabezpečovať
uplatňovaním reformných zákonov a podľa princípov verejného zdravotníctva.
b/ Zabezpečí kvalifikovanú a dostupnú zdravotnú starostlivosť potrebnú v danom
regióne, pričom bude poskytovať aj nadštandartnú zdravotnú starostlivosť.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |