znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NEHA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37970941
Seat
Štefániková 51, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-10/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
07.04.2005
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Lisý
    born 10.07.1944
    Deposit: 66.38 EUR
  • JUDr. Karol JenisDeposit: 66.38 EUR
  • Mário DingaDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Jarmila Némethová From:07.04.2005To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |