znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Nezisková organizácia za kultúru a tradíciu Žitného ostrova, Medzičilizie a obci Čičov" v likvidácii
Sídlo
Falošný Ereč 105, 94619 Číčov, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
37971069
Dátum vzniku
29.07.2005
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
 • Géza Nagy, Falošný Ereč 105, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR
 • Szerénke Nagy, Falošný Ereč 105, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR
 • MUDr. Ladislav Pásztor, Mederčská 56/4, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR
 • Pavol Fehérváry, Dolná 183/4, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR
 • Matilda Győri, Hlavná 232/38, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR
 • Alexander Nagy, Falošný Ereč 105, 94619 ČíčovVklad: 16.59 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
 • Géza Nagy, Falošný Ereč 105, 94619 ČíčovOd: 29.07.2005Do: 16.07.2007
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
A/ Tvorba a ochrana životného prostredia - činnosť sa zameria na generovanie a realizáciu projektov, ktoré riešia problematiku aktívnej ochrany prírody, životného a pracovného prostredia.
B/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií - projekcia a realizácia činnosti v predmetnej oblasti.
C/ doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy a športu.

Likvidátori
 • Géza Nagy
  Falošný Ereč 105, 94619 Číčov
  Od: 16.07.2007Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |