znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Šaľa, n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37970992
Seat
Nemocničná 1, 92701 Šaľa, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-15/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.05.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Mesto Šaľa
    Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • MUDr. Mária Jarošová From:09.05.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |