znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"SOS" n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37970968
Seat
Osady Pereš 358, 93585 Demandice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-12/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.04.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Attila Benčok
    born 25.10.1976

Statutory body: Director
  • Renáta Pilinszká From:13.04.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti deťom so zdravotným postihnutím, deťom ktoré sú odkázané na soc. služby v kombinácii so zdravotnou starostlivosťou, aj celoročným pobytom,
- poskytovanie humanitárnej starostlivosti,
- ochrana ľudských práv, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |