znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Augustína Stummera, n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37970861
Seat
Snežienková 2538/9, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVSŽP/NO-2/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
14.01.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan Smatana
  • MUDr. Karol Veselý
  • PhDr. Vlastimil Samek

Statutory body: Director
  • Vlastimil Samek From:14.01.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
1) Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2) Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovalo zdravotnícke zariadenie VUC ku dňu zrušenia zriaďovateľom, ak zakladateľ nerozhodne inak.
3) Poskytovanie sociálnej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |