znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národný inštitút kvality a inovácií, n.o. ("National Institute of Qualiti and Inovations, n.o." - v anglickom jazyku) v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37970852
Seat
Mederská 56, 94619 Číčov, Slovenská republika
Website
Registration number
VVSŽP/NO-1/2005
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
27.01.2005
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Ladislav PásztorDeposit: 165.96 EUR
  • MUDr. Peter KrištúfekDeposit: 165.96 EUR
  • Dr. Erik HeijdelbergDeposit: 165.96 EUR
  • MUDr. Jozef HolomáňDeposit: 165.96 EUR
  • MUDr. Martin RusnákDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Lucia Lenártová From:27.01.2005To:15.07.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, evaluácia a národné prijímanie diagnostických a terapeutických odporúčaní
b) služby na podporu rozvoja regionálnej zdravotnej infraštruktúry a zamestnanosti v zdravotníckych službách
c) výchova a vzdelávanie v oblasti prijímania a aplikácie diagnostických a terapeutických odporúčaní

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |