znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Topoľčany n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971981
Seat
Ul. Pavlovova 17, 95520 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-57/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.11.2004
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef BystričanDeposit: 2489.54 EUR
  • MUDr. Igor HupkaDeposit: 1659.69 EUR
  • Dušan VlnkaDeposit: 2489.54 EUR
  • MUDr. Ivan Snopek, CSc.Deposit: 1659.69 EUR
  • Ing. Rudolf PálešDeposit: 1659.69 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Igor Hupka From:26.11.2004To:10.02.2006
  • Ing. Róbert Reis From:10.02.2006To:09.02.2007
  • Ing. Martin Naništa From:09.02.2007To:13.07.2011
  • Stiliyan Nikolaev Kodzhabashev From:13.07.2011To:28.10.2011
  • Plamen Todorov Slavov From:28.10.2011To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- udržiavanie zdravotnej dostupnosti najmä pre obyvateľov galantského regiónu
- ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie sociálnej pomoci
a) opatrovateľské služby
b) organizovanie spoločného stravovania
c) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |