znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Bryndziarik - centrum v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954687
Seat
Dolná Lehota 161, 97698 Dolná Lehota, Slovenská republika
Website
Registration number
15/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
22.02.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľubomíra Šajgalová
    born 17.03.1954

Statutory body: Director
  • Ľubomíra Šajgalová From:02.02.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
- služby na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- služby na podporu vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry,
- služby na tvorbu a ochranu životného prostredia,
- služby na ochranu zdravia obyvateľov,
- služby na ochranu ľudských práv a hodnôt,
- informačné služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |