znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Žiarska nemocnica, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954661
Seat
Sládkovičova 11, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
13/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
26.01.2005
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Závody SNP a.s.
  Priemyselná 650/12, 96501 Žiar nad Hronom
  IČO: 30222524
  Deposit: 50000 SKK
 • Združenie manažmentu Žiarskej nemocnice
  Sládkovičova 485/11, 96501 Žiar nad Hronom
  IČO: 37957856
  Deposit: 5000 SKK
 • Základná odborová organizácia pri NsP
  Sládkovičova 485/11, 96501 Žiar nad Hronom
  IČO: 37818074
  Deposit: 5000 SKK
 • Mesto Žiar nad Hronom
  Š. Moysesa 439/46, 96501 Žiar nad Hronom
  IČO: 00321125
  Deposit: 5000 SKK
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Ľudmila Hricová From:26.01.2005To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |