znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954610
Seat
Lazovná 252/21, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
8/2005
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
20.01.2005

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr.art. Viera Dubačová
  born 19.07.1962
 • Eva Ogurčáková
  born 07.06.1982
 • Ing. Matúš Petričko
  born 11.02.1977

Statutory body: Director
 • Viera Dubačová From:10.11.2005To:13.03.2006
 • Katarína Mrázková From:14.03.2006To:05.02.2009
 • Viera Dubačová From:06.02.2009To:18.01.2011
 • Ing. Milan Slama From:18.01.2011To:

Type of the generally beneficial services
a/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,
b/ tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva,
c/ podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom kultúry a umenia, rozvoj filantropie
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj v oblasti umeleckých činností a masmediálnej komunikácie
e/ vzdelávanie a rozvoj v oblasti sociálnych zručností, telesnej kultúry, etickej a estetickej výchovy a zdravého životného štýlu
f/ poradenská, informačná činnosť a zabezpečovanie voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť,
g/ organizovanie workshopov, školení, konferencií a kongresov,
h/ vydavateľská a propagačná činnosť,
i/ administrovanie projektov v sociálnej, kultúrnej, umeleckej a vzdelávacej oblasti, grantových a podporných programov,
j/ zabezpečovanie zriadenia, správy, údržby, obnovy a prenájmu priestorov, objektov a zariadení slúžiacich pre potreby fungovania a rozvoja činnosti neziskovej organizácie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |