znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CARPAT, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084565
Seat
Javorová 26, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-49/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
11.02.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin Sirák
  • Martin Sokol
  • Marián Užík
  • Rudolf Pástor
  • Štefan Rehák

Statutory body: Director
  • Martin Sirák From:11.02.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. zamerané na:
- výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |