znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NARCONON - SLOVAKIA n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084531
Seat
Zámocká 3, 90851 Holíč, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-65/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
12.01.2005
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav Jankovič

Statutory body: Director
  • Lenka Mojcherová From:12.01.2005To:05.04.2005
  • Denisa Jankovičová From:05.04.2005To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti drogovej prevencie
- rehabilitácia drogovo závislých
- humanitárna činnosť

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |