znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra SOPK pre rozvoj Košického regiónu n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581671
Seat
Floriánska 19, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.08.2005

Founders (Legal persons)
  • Košická regionálna komora SOPK
    Floriánska 19, 04001 Košice
    Deposit: 1000 SKK
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Štefan Karaš From:30.08.2005To:

Type of the generally beneficial services
- podpora regionálnemu rozvoju a zamestnanosti prostredníctvom realizácie projektov z fondu Európskej únie a ďalších inštitúcii

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |