znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NET, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971867
Seat
Novomeského 11, 94911 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-45/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.09.2004
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Boris MlynekDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Daniela Mlyneková From:09.09.2004To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- výskum, vývoj a poskytovanie informačných služieb,
- vzdelávanie, výchova a tréningy v oblasti rozvoja osobnosti,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |