znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RADOSŤ n.o. " v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971786
Seat
Komárňanská 25, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-37/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
06.08.2004
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav SchiffelDeposit: 33.19 EUR
  • Marek ČerňanskýDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Barkóci From:06.08.2004To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotne-hygienické služby 24 hodín denne,
- organizovanie spoločného stravovania v zariadeniach sociálno-zdravotných služieb.
Nezisková organizácia sa zameriava na tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |