znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kolárovské jazykové centrum, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971689
Seat
Školská 6, 94603 Kolárovo, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-27/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.07.2004
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Kolárovské vzdelávacie centrum, n.o.
    Rábska 8/7, 94603 Kolárovo
    Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva Varga From:09.07.2004To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie a výchovu,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |