znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Zlaté Moravce
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971476
Seat
Sládkovičova 730/6, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-6/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
23.02.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marta DamborskáDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Marta Damborská From:23.02.2004To:24.01.2007
  • Ing. Ivana Tomanková
    born 24.09.1972
     From:24.01.2007To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
- rozvíjanie a skvalitnenie života občanom postihnutým nevyliečiteľnými chorobami,
- starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotno-hygienické služby 24 hodín denne,
- poskytovanie symptomatickej starostlivosti, bez obmedzenia veku i občanom, ktorí sú odkázaní, nie sú sebestační, resp. sa nemá kto o nich starať,
- vytváranie podmienok na plnohodnotný život z hľadiska duchovného a kultúrneho,
- humanizovanie životného prostredia občanov domova dôchodcov,

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |