znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EEE Slovakia, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971433
Seat
Jarmočná ul. 3, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-2/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.02.2004
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef ČižmárikDeposit: 66.38 EUR
  • Jaroslav KubíčekDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Čižmárik From:13.02.2004To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia pri poskytovaní verejno-prospešných služieb sa bude zameriavať najmä na:
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti rádioamatérstva, využívanie veternej enrgie ako i v pomoci pri opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti u handikepovaných detí, mládeže a u dospelých,
- úzku spoluprácu s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a obecným úradom

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |