znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"EUROPÉER" n.o. v likvidácii
Sídlo
Daxnerova 34, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Banská Bystrica
IČO
37954423
Dátum vzniku
05.11.2004
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Judita Dubovická, Cukrovarská 148/57, 97901 Rimavská SobotaVklad: 663.87 EUR
  • Gejza Dubovický, Cukrovarská 148/57, 97901 Rimavská SobotaVklad: 663.87 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • PaedDr. Attila Sebök, Mikszátha 57, 97901 Rimavská SobotaOd: 02.11.2004Do: 18.12.2005
  • Ing. Jozef Sciranka, Ludvika Svobodu 26/87, 97901 Rimavská SobotaOd: 19.12.2005Do: 15.07.2011
Druh všeobecne prospešných služieb
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti služieb zahraničných jazykov, organizovanie zdokonaľovacích kurzov podľa zák. č. 213/1997 Z.z. v platnom znení.
A/ Nezisková organizácia bude poskytovať služby v oblasti zdokonaľovania sa v technike
výučby cudzích jazykov.
B/ Bude poskytovať praktické prípravy uchádzačov na celoživotné vzdelanie v oblasti
komunikácie a praktických zručností a vedomostí v daných jazykoch.
C/ Bude poskytovať praktické skúsenosti ako sa uchádzať o zamestnanie v zahraničí
a praktické skúsenosti v oblasti vyplňovaní dokladov a formulárov pre rôzne úrady.
D/ Prezentáciu vlastných vzdelávacích produktov a služieb.
E/ Zdokonaľovacie kurzy krátkodobé aj dlhodobé.
F/ Pravidelne organizovať rôzne súťažné a zdokonaľovacie kvízy a súčasne v rámci okresu,
kraja a republiky.
G/ Organizovať zdokonaľovacie školenia pedagógov v zahraničí.
H/ Organizovať sústredenia na kurzoch u partnerských škôl v zahraničí pre uchádzačov.
I/ Zabezpečenie a organizovanie rôznych záujmových tréningov s partnerskými inštitúciami
zo Slovenska a zo zahraničia na aktuálnu problematiku v oblasti komunikácie,
personalistiky, získavanie a dobývanie pracovných miest a aj iných vzdelávacích aktivít.
J/ Neustále zdokonaľovanie vlastného personálu.

Likvidátori
  • Ing. Jozef Sciranka
    Ludvika Svobodu 26/87, 979 01 Rimavská Sobota
    Od: 16.07.2011Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |