znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"EUROPÉER" n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954423
Seat
Daxnerova 34, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Website
Registration number
38/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
05.11.2004
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Judita DubovickáDeposit: 663.87 EUR
  • Gejza DubovickýDeposit: 663.87 EUR

Statutory body: Director
  • PaedDr. Attila Sebök From:02.11.2004To:18.12.2005
  • Ing. Jozef Sciranka From:19.12.2005To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti služieb zahraničných jazykov, organizovanie zdokonaľovacích kurzov podľa zák. č. 213/1997 Z.z. v platnom znení.
A/ Nezisková organizácia bude poskytovať služby v oblasti zdokonaľovania sa v technike
výučby cudzích jazykov.
B/ Bude poskytovať praktické prípravy uchádzačov na celoživotné vzdelanie v oblasti
komunikácie a praktických zručností a vedomostí v daných jazykoch.
C/ Bude poskytovať praktické skúsenosti ako sa uchádzať o zamestnanie v zahraničí
a praktické skúsenosti v oblasti vyplňovaní dokladov a formulárov pre rôzne úrady.
D/ Prezentáciu vlastných vzdelávacích produktov a služieb.
E/ Zdokonaľovacie kurzy krátkodobé aj dlhodobé.
F/ Pravidelne organizovať rôzne súťažné a zdokonaľovacie kvízy a súčasne v rámci okresu,
kraja a republiky.
G/ Organizovať zdokonaľovacie školenia pedagógov v zahraničí.
H/ Organizovať sústredenia na kurzoch u partnerských škôl v zahraničí pre uchádzačov.
I/ Zabezpečenie a organizovanie rôznych záujmových tréningov s partnerskými inštitúciami
zo Slovenska a zo zahraničia na aktuálnu problematiku v oblasti komunikácie,
personalistiky, získavanie a dobývanie pracovných miest a aj iných vzdelávacích aktivít.
J/ Neustále zdokonaľovanie vlastného personálu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |