znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ Domov dôchodcov Zlaté Moravce n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096911
Seat
Sládkovičova 6, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-14/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
30.09.2003
Date of cancellation
15.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marta Damborská

Statutory body: Director
  • Marta Damborská From:30.09.2003To:07.06.2004
  • Sylvia Pastierová From:07.06.2004To:15.07.2004

Type of the generally beneficial services
- zrušená zo zákona dňa 15.7.2004 podľa § 14písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |