znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bakalár Nové Zámky, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096997
Seat
Hlavné námestie 1/10, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-22/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.12.2003

Founders (Legal persons)
  • Mesto Nové Zámky
    Hlavné námestie 1/10, 94002 Nové Zámky
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ladislav Bažó From:19.12.2003To:02.03.2005
  • Prof. Helena Strážovská From:02.03.2005To:

Type of the generally beneficial services
Bakalár, n.o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- ochrana zdravia,
- ochrana práv detí a mládeže.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |